Dej a bude ti dáno

Malý příběh o velké myšlence

Bob Burg a John David Mann

Tato malá tenká knížečka v sobě skrývá velmi inspirující příběh o mladém obchodníkovi Joeovi a jeho cestě za poznáním tzv. pěti zákonů závratného úspěchu.

Na své cestě potkává několik úspěšných lidí, kteří se s ním dělí o své tajemství a Joe postupně získává úplně nový pohled nejen na obchod, ale i na život. Tenhle inspirativní příběh vás zahřeje u srdce, je napsaný velmi srozumitelně, čte se s lehkostí a je to ideální kniha pro večerní čtení.

Zároveň vás příběh donutí k zamyšlení nad podstatou dávání, kdy podstatou rčení není dát a očekávat, že se mi to nějak vrátí.. to by bylo účelové a takto to nefunguje. Skrývá se za tím hlubší poselství. To že když dáváme upřímně a od srdce, tak programujeme svoji vlastní mysl na vlastní hojnost.. že máme z čeho dávat. A pokud vysíláme do světa energii hojnosti, tak se nám hojnost i vrací a to v různých podobách. Pokud si ale myslíme, že nemáme z čeho dávat, podvědomě se nastavujeme na přesvědčení nedostatku a tato energie se nám pak i v životě opět v různých formách manifestuje.

A nejde jen o dávání peněz.. dáváním je myšleno cokoliv. Pokud mám v sobě dost radosti, mohu darovat úsměv. Krásně to popisuje v recenzích na knihu Jim Stowall, který říká: „Dávání není dluh, ale je to semínko, které jsme zasadili.“


Jak přelstít ďábla

Tajemství svobody a úspěchu

NAPOLEON HILL
Sharon Lechter, Mark Victor Hansen, Michael Bernard Beckwith

Tak tahle knížka je jedna z mým BEST OF!!!

Napoleon Hill (1883 – 1970) byl americký spisovatel a podnikatel známý hlavně díky své knize Myšlením k bohatství, bestselleru vydaném v roce 1937. Knihu Jak přelstít ďábla chtěl vydat hned záhy, od vydání knihy však bylo upuštěno, protože byla tehdejšími lidmi považována za příliš kontroverzní. Sharon Lechter (spoluautorka mezinárodních bestsellerů ze série Bohatý táta, chudý táta) se rozhodla po více než sedmdesáti letech uspořádat a vysvětlit Hillův rukopis současným čtenářům.

Kniha je psána jako rozhovor Hilla a „ďábla“. Hill mu pokládá otázky a „ďábel“ odpovídá. Je už na každém čtenáři, koho nebo co si pod postavou ďábla představí a jakým způsobem tento rozhovor pojme. Pro mě bylo šokující, jak dokáže být kniha aktuální i teď, po téměř sto letech od jejího napsání. A to především v otázkách školství a toho, jak jsou lidi nevědomě od dětství programováni. Pro ukázku přidávám dvě citace.

Odpověď (hovoří ďábel): Má největší zbraň nad lidskými bytostmi se skládá ze dvou tajných principů, kterými získávám vládu nad myslí. Nejprve budu mluvit o principu návyku, jehož pomocí potichu vstupuji do mysli lidí. Pomocí tohoto principu vštěpuji (kéž bych se tomuto slovu mohl vyhnout) zvyk unášení.

.

Slovo „unášení“ nejlépe definuji, když řeknu, že lidé, kteří myslí sami za sebe, se nikdy unášet nenechají. Naopak ti, kteří svou mysl používají jen málo nebo vůbec, jsou unášeni. Unášený člověk (.. ) dovolí, aby byl ovlivňován a řízen okolnostmi mimo svou mysl. Raději mě nechá, abych zabral jeho mysl a myslel za něj, než aby se obtěžoval myslet sám. Unášený člověk přijme vše, co mu život hodí do cesty a ani se nesnaží protestovat nebo bránit. Neví, co od života chce a podle toho také jeho život vypadá.

Otázka: To vypadá, jako byste se všemi způsoby snažil odrazovat lidi od myšlení.

Odpověď: Ano, samostatná myšlenka pro mě představuje smrt. …. Nevadí mi, když lidé přemýšlí, dokud přemýšlí na základě strachu, zastrašování, beznaděje a ničivosti. Jakmile začnou přemýšlet v rámci víry, odvahy naděje a jasnosti svého poslání, okamžitě se stanou spojenci mého protivníka, a tím pádem jsou pro mě ztraceni.

Otázka: Začínám chápat, jak přebíráte kontrolu nad dětskou myslí za pomoci rodičů a duchovních vůdců, ale nerozumím tomu, jak vám v této proklaté práci pomáhají učitelé?

Odpověď: Učitelé mi ani tak nepomáhají tím, co děti učí, jako spíš tím, co je neučí. Celý systém státních škol je veden tak, že pomáhá mému záměru, protože učí děti všemu kromě nezávislého myšlení.

Jak přelstít ďábla, Napoleon Hill

Síla mysli

Jak se naučit pracovat se svým vědomím a podvědomím

John Kehoe

John Kehoe je uznávaný spisovatel a pedagog. V roce 1975 se stáhl do lesní samoty, kde strávil 3 roky intenzivním studiem lidské mysli a přemítáním o tom, jak lidské vědomí a podvědomí funguje. Plodem jeho osobního zkoumání je kniha Síla mysli.

Kniha je takovým komplexním přehledem o fungování lidské mysli. Je psaná jednoduchým jazykem, vhodná pro všechny čtenáře. Nehledejte zde žádnou složitou terminologii, vše je vysvětleno nanejvýš srozumitelně. Obsahuje i spoustu návodů na různé techniky pro práci s myslí. Určitě jedna z takových těch základních knížek pro ty, kteří se teprve začínají tomuto tématu koukat na zoubek.

Share